Máy nén khí Piston Chicago Pneumatic

Được sử dụng trong những ngành đòi hỏi khí nén thấp,  máy nén piston Chicago Pneumatic có sẵn nhiều phiên bản,
làm cho chúng phù hợp với bất kỳ hoạt động sản xuất nào. Ngành điện thoại di động, áp suất thấp hoặc áp suất cao,
trên khung hoặc trên tàu, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nén không liên tục.
Chạm để gọi