Phụ tùng máy nén khí Hitachi

Mã phụ tùng các Model máy Hitachi

MODEL

DESCRIPTION

PART NUMBER

SOTRAS-ITALY

KÍCH THƯỚC

OSP11S5AI

Separator

52553020

DA 1311

OD82*Id50*H205

 

Air filter

52552330

SA 7015

Od106*Id60*H265

 

Oil filter

55175910

SH 8170

OD93*H97, 1”12-UNF

OSP15 S5AI

Separator

52553020

DA 1311

OD82*Id50*H205

 

Air filter

52552330

SA 7015

Od106*Id60*H265

 

Oil filter

55175910

SH 8170

OD93*H97, 1”12-UNF

OSP 18S5AI

Separator

52553020

DA 1311

OD82*Id50*H205

 

Air filter

52552330

SA 7015

Od106*Id60*H265

 

Oil filter

55175910

SH 8170

OD93*H97, 1”12-UNF

OSP22S5AI

Separator

52303020

DA 1302

OD107*Id71*H255

 

Air filter

52302330

SA 6848

Od128*Id81*H304

 

Oil filter

55175910

SH 8170

OD93*H97, 1”12-UNF

OSP37S5AI

Separator

55303021

DA 1320

OD107*Id71*H320

 

Air filter

52322330

SA 6666

Od165*Id91*H354

 

Oil filter

55305910

SH 8107

 OD93*H170, 1”12-UNF

OSP-55M5AL

Separator

52303020

DA 1302 x 2

OD107*Id71*H255

 

Air filter

52652330

SA 7139

Od207*122*H357

 

Oil filter

56645910

SH 8172

Od93*H235, 1-1/8-16

OSP-75M5AL

Separator

55303021

DA 1320 x 2

OD107*Id71*H320

 

Air filter

56972330

SA 7140

Od237*130*H371

 

Oil filter

55175910

SH 8170

OD93*H97, 1”12-UNF

56645910

SH 8172

Od93*H235, 1-1/8-16

OSP -100S5WL

Separator

54062330

DB 2611

 
 

Air filter

52815910

SA 6982

 
 

Oil filter

58453020

SH 8177

Od121*H295, 1-3/4-12

OSP-150M5AL

Separator

55303021

DA 1320 x 4

OD107*Id71*H320

 

Air filter

56972330

SA 7140 x 2

Od237*130*H371

 

Oil filter

53728810

SH 8177 x 2

Od121*H295, 1-3/4-12
Sản phẩm liên quan
Chạm để gọi